Hui ki Parihaka

Te Niho o Te Atiawa
Thursday, 29th October 2015
5pm Tea
6pm Hui starts

 Kaupapa

  • Updates of Crown and Parihaka Reconciliation
  • Draft Terms of Reference for proposed Parihaka Papakāinga Trust Sub Committee – Kawe Whakamua
  • Draft Compact of Trust document

Please RSVP for catering purposes and copies of the documents to

Roena Ruakere-Te Uira

ruakr@tpk.govt.nz

0278456199

067595450