30th April 2017 – Parihaka Papakāinga Trust Hui

  • 30th April 11-1pm Report back / Planning on Ceremony
  • 30th April 2-4pm Public Parihaka Papakāinga Trust hui
    • Fisheries Kaitiaki, Code of Conduct